مقالاتمقالات اجتماعی

چگونگی تطابق با فرهنگ محل کار نوین

بیساخی روی- خبرنگار و ویراستار آزاد

روانشناسان برآورد می کنند، که ما در 95 درصد اوقات بگونه ای خودکار عمل می نمائیم. یعنی کارهای روزمره خود را که همواره انجام داده ایم، به همان شکل و با میزان اندکی خودآگاهی و تفکر تکرار می کنیم. پس از مدت ها پرداختن به اینگونه تکرار، عادت های مان به وجود می آیند. برخی از این عادات بسیار مفیدند و سبب کفایت ما می شوند. مثلا عادت های بامدادی (برخاستن از خواب، نظافت شخصی، لباس پوشیدن، رسیدگی به امور فرزندان در صورت داشتن فرزند برای آماده ساختن آنها جهت رفتن به مهد کودک، مدرسه، خوردن صبحانه و …..) به ما این توانایی را می دهند، که کارهای بامدادی معمولی خود را به سرعت انجام دهیم، تا بتوانیم روزمان را آغاز کنیم.

اما برخی از عادت ها از راه های گوناگون به ما زیان وارد می کنند. مثلا زمانی که در حال انجام کاری مفید و لازم هستیم، حواسمان به مسائلی منحرف می شوند، که اهمیت چندانی ندارند. اما در کار اصلی مان اختلال به وجود می آورند.

لزوم داشتن قابلیت انعطاف

یکی از عمده ترین عادت های محدودکننده انسان نداشتن قابلیت انعطاف است. زیرا زمانی که واکنش هایش غیرقابل انعطاف و ثابتند، اغلب نمی تواند به نتیجه ای برسد که می خواهد و یا به آن نیاز دارد. همچنین پیش می آید که خود انسان احساس کند، به تفکر و یا رفتار دگرگونه ای نیاز دارد. کمااینکه احساس فشار روانی، درماندگی و ناراحتی، اغلب نشانه هایی دال بر این هستند، که به ایجاد دگرگونی در واکنش ها و انتخاب گزینه ای متفاوت نیاز دارد. اما به این نشانه های درونی توجه نمی کند. یا اینکه امکان دارد با انداختن تقصیر به گردن دیگران و یا انتقاد از آنها، اینگونه نشانه ها را توجیه نماید.

این امر در مورد ما مهاجران نیز، مصداق دارد. یعنی برخی از عادت های مان در زادگاهمان قابل پذیرش بوده اند اما درکانادا چنین نیست. مثلا بعضی از ما در زادگاهمان معمولا منتظر می ماندیم، که انجام کاری به ما محول شود. اما در کانادا داشتن ابتکارعمل امری پسندیده و جاافتاده است. زیرا در کشور منتخب ما کارفرمایان انتظار دارند کارکنان شان بگونه ای مستقل ابتکارعمل به خرج دهند و کار را به شکل مطلوب به نتیجه برسانند.

تطابق با حال در برابر دست کشیدن از گذشته؟!

تطابق دادن رفتار و تغییر روش تفکر، به مفهوم دست کشیدن از ارزش ها و میراث فرهنگی زادگاهمان نیست. بلکه تنها درک این واقعیت است، که متوجه شویم کدامیک از عادت های ما در کانادا کارایی ندارند و باید برای برداشتی نوین آماده باشیم.

 

 

تلخیص دستور کار موفقیت آمیز در سه گام

در نظر گرفتن پیامد:

باید بدانیم، در هر موقعیتی خواستار چه پیامدی هستیم.

آگاهی:

باید آگاه باشیم و توجه کنیم کدام اقدامی که انجام می دهیم، کارایی دارد. آیا آنچه را در پی اش هستیم، به دست می آوریم؟

قابلیت انعطاف:

آنقدر به تغییر اقداماتی که انجام می دهیم ادامه بدهیم، تا آنچه را در پی اش هستیم، به دست بیاوریم.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *