مقالاتمقالات اجتماعی

چرا زنان برای زنان قلدری می کنند؟

فیت وود- رسانه تروی

من همیشه با اینکه گفته می شود به ویژه در دوران راهنمایی و دبیرستان در بسیاری از جنبه ها دختران می توانند بدجنس تر از پسرها باشند، مخالف بوده ام. اما شوربختانه این امر حتی پس از ترک خانه پدری و آغاز زندگی مستقل، ادامه پیدا می کند. ولی در این میان یک نکته قابل توجه وجود دارد. اینکه در بیشتر اوقات که زنان زنان را هدف قرار می دهند، این کار نه تبعیض که – اذیت و آزار همجنس- تلقی می شود.

در دوران راهنمایی و دبیرستان دخترها دخترهای دیگر را هدف قرار می دهند، سرشان داد می زنند، به آنها ناسزا می گویند، سر به سرشان می گذارند، مسخره شان می کنند، و درباره شان شایعه پراکنی می نمایند. در خلال زمانی هم که برای تحصیلات دانشگاهی خانه پدری را ترک و در ادامه زندگی مستقل خود را آغاز می کنند، رفتار قلدرمابانه شان تغییر چندانی با منش کلاس هفتم و هشتم شان ندارد.

برای نمونه کلر زنی می باشد، که در محل کارش در دام قلدری افتاده است. مقام مافوقش دست کم هفته ای دو یا سه بار در برابر سایر کارکنان سرش داد می زند، و سرزنشش می کند. خودش در این باره می گوید: درست مانند این است، که به دوران دبیرستان برگشته ایم. مثلا وقتی کلاس نهم بودم آموزگار علوم مان حدود یک دقیقه دیرتر تعطیل مان کرد. به همین سبب باید شتابان خودم را به قفسه قفل دارم می رساندم، و کتاب انگلیسی ام را برمی داشتم. اما گروهی پنج یا شش نفره از دختران مرا هدف خوبی برای خود می دانستند، و منتظرم بودند. سوزان سرگروه شان همواره نوچه هایش را به همراه داشت. بگونه ای که هرگز بدون دست کم دوتای آنها به جایی نمی رفت. او به طرفم آمد، چهره به چهره ام ایستاد، و گفت شنیده ام وقت نهار با جک حرف می زدی؟ سپس چهره اش پر از خشم شد. پاسخ دادم او در مورد تکالیف علوم از من چیزی پرسید، و من هم جوابش را دادم. اما سوزان نمی خواست، حرف مرا بشنود. بعد هم چنان مرا محکم به قفسه ام کوباند که شانه ام در زاویه بدی در درش گیر افتاد، در رفت، و به شدت درد گرفت. اما او همچنان داشت مرا به سبب حرف زدن با دوست پسرش هدف خشم خود قرار می داد. تنها دلیلی هم که سبب گردید دست از سرم بردارد، این بود که سر و کله یکی از آموزگاران در راهرو پیدا شد که داشت به سمت ما می آمد.

آزار و اذیتی که اینک کلر در محل کارش با آن روبروست، درست مانند همان تجربه دوران دبیرستان می باشد. اندوهبار اینکه مدتی طول می کشد که قربانیان قلدری زنان در محل کار وضعیت را به آگاهی مقامات بلندپایه تر برسانند. یا اصولا دست به چنین اقدامی نمی زنند. زیرا بر این باورند که این اقدام اوضاع را بدتر می کند، و یا سبب می شود کارشان را از دست بدهند. بنابراین در محل کار از تمامی جنبه ها احساس وحشت می کنند.

حال این پرسش مطرح می شود، چرا زنان برای زنان قلدری می کنند؟ یکی از دلایل این کارشان این است، که از احساس قدرتمند بودن لذت می برند. همچنین از این خوش شان می آید، که قربانیان شان در برابر آنها ایستادگی نمی کنند. دلیل دوم هم این می باشد که زمانی که زنان مورد تهاجم قرار می گیرند، کمتر رو در روی مهاجم می ایستند. بلکه بیشتر از رفتارهای غیرقابل پذیرش دوری می کنند.

مایه تاسف است که موفقیت دیگران در محل کار سبب می شود، بسیاری از زنان احساس کنند مورد تهدید قرار گرفته اند. بنابراین می خواهند پیش از آن که زنی دیگر موفقیت آنان را با موفقیت خودش تحت الشعاع قرار دهد، جلوی او را بگیرند. فکر می کنم، این دلیلی بزرگ برای آن آمار بالای اذیت و آزار همجنس است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Don`t copy text!
بستن

 
 

نصب اپلیکیشن ایران جوان