مقالاتمقالات اجتماعی

پیامدهای منفی قانونی شدن ماری جوانا

برگرفته شده از نشریه زنان واقعی کانادا

دولت مرکزی در هفدهم اکتبر 2018 و در حرکتی مغایر با چهارچوب بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد، فروش ماری جوانا برای موارد تفریحی/ غیردرمانی را هم با توجیهات زیر قانونی کرد:

1: از سلامتی و ایمنی کانادایی ها محافظت کند؛

2: ماری جوانا را از دسترس کودکان دور نگه دارد؛

3: سود حاصل از فروش ماری جوانا را از دست جنایتکاران و مرتکبان جرایم سازمان داده شده درآورد.
اما تنها پنج ماه پس از اقدام مورد اشاره می توان گفت، قانون مربوطه نتوانسته به هیچ یک از این اهداف دست پیدا کند. البته نمی توان از طریق رسانه های کانادایی این ناکامی را درک نمود. زیرا این رسانه ها مرتب به فواید این قانونی شدن اشاره می کنند. همچنین از سود کلان صنعت مربوطه داد سخن می دهند. بنابراین به نظر می رسد برای آنها این سود است، که اهمیت دارد. کمااینکه تقریبا پیامدهای منفی اجتماعی و حوزه پزشکی آن را نادیده می گیرند.

 

Don`t copy text!