صفحه اصلی / مقالات / واکنش ها به منع روبنده در کبک

واکنش ها به منع روبنده در کبک

تصویب لایحه بی طرفی دینی در کبک

شورای ملی کبک روز هیجدهم اکتبر با 66 رای موافق در برابر 51 رای مخالف لایحه 62 موسوم به بی طرفی دینی، ولی عمدتا منع پوشیدن روبنده برای کارکنان ادارات دولتی، و همچنین استفاده از خدمات، و مراجعه به آنها را، تصویب کرد. دولت لیبرال استان از هنگام مبارزات انتخاباتی سال 2014 قول طرح آن را داده، و در 2015 استفانی والی وزیر دادگستری این دولت لایحه مربوطه را تقدیم شورای مورد اشاره کرده بود.

بحث های کارشناسانه

برخی از مخالفان بر این باورند که این قانون نه تنها غیرقابل اجرا، که مغایر قانون (اساسی) است. زیرا واقعا چیزی فراتر از ترس غیرمنطقی برخی از ساکنان کبک نیست. کمااینکه کیمبرلی مننینگ رئیس موسسه سیمون دوبوار دانشگاه کنکوردیا می گوید: این (قانون) تبعیض آمیز و محرومیت گروهی خاص می باشد، و برای همه وضع نشده است. بنابراین این پیام را می رساند که در جامعه ما گروهی خاص- مسلمانان- می باشند، که مانند دیگران با روی خوش پذیرفته نمی شوند.  

پشتیبانان حقوق زنان بر این باورند که ممکن است، وضع چنین قوانینی برای حضور زنان مسلمان در جامعه، محدودیت ایجاد کند.

پیش بینی ناتاشا بخت استاد رشته حقوق دانشگاه اتاوا این است، که کار این قانون با شکایت معترضان و کمک گروه های پرشمار مدافع حقوق مدنی، به دیوانعالی خواهد کشید.

نبود شفافیت لازم

دنیل سالی استاد علوم سیاسی دانشگاه کنکوردیا خاطرنشان می کند: وقتی زنی با چهره پوشیده سوار اتوبوس شود، راننده باید چه کند؟ این چیزی است، که ما نمی دانیم.

شرکت های حمل و نقل دولتی در مونترال و لاوال هم می گویند، در مورد چگونگی اجرای این قانون دستوری دریافت نکرده اند. بنابراین نگران آنند، که رانندگان اتوبوس ها به ناچار بر اساس برداشت شخصی شان رفتار کنند.

رانندگان ضمن تایید اینگونه اظهارات، خود را برای دردسرهای مربوطه آماده نموده اند.

واکنش زنان روبنده پوش

وردة (در عربی به معنی گل و نام برگزیده این خانم کاتولیک پس از گرویدن به اسلام و استفاده از روبنده) نیلی ضمن افتخار به پیشینه مونترالی بودنش، می افزاید: از هنگامی که روبنده زده و خود را  اقلیت مرئی تلقی می کنم، نمی دانم جایگاهم در جامعه کبک کجا، و روابط مردم با اینگونه اقلیت ها چگونه است. زیر این (قانون) به این معنی می باشد، که من زندانی خواهم بود. زندانی در خانه خودم! زیرا اگر در اتاق انتظار بیمارستان هم باشم، نمی توانم روبنده ام را بردارم. چنین چیزی غیرممکن است. چون احساس شرم می کنم….

او می گوید نمی داند، چرا این قانون مدعی کمک به زنان است. در حالی که خودش ناچار خواهد بود به شوهرش بیشتر متکی شود، تا با اتومبیلش او را به مقصد برساند.  

شهین اشرف عضو شورای زنان مسلمان کانادا نیز، خاطرنشان می کند: به نظر من لباس زنان مساله نیست. اگر کسی می خواهد برهنه به خیابان بیاید، بیاید. در صورتی که شخصی مایل است خود را بپوشاند، بپوشاند. این گزینه فردی است. معنی و مفهوم بی طرفی برای من این است، که بتوانم به گزینه خود عمل کنم… به نظرم دولت داشت بخشی از محبوبیتش را از دست می داد، و اینک دارد دل گروه های نفرت پراکن را به دست می آورد….

فاطمه احمد دانشجوی دانشگاه مونترال می گوید، این قانون بالقوه می تواند مانع دانشگاه رفتنش بشود. زیرا روبنده بخشی از هویتش است، و در عین حال برای رفتن به دانشگاه و سایر نقاط باید اتوبوس و مترو سوار شود. بااینهمه می افزاید که امیدوار است، چنین چیزی رخ ندهد. زیرا با هر کدام از اعضای دانشکده اش صحبت کرده، همه گفته اند از وی پشتیبانی خواهند نمود.

واکنش کبکی های مخالف

روز بیستم اکتبر تظاهرکنندگان مونترالی در حالی که چهره خود را با روسری و نقاب جراحی پوشانده بودند، در مسیر اتوبوس خط 80 صف کشیدند، تا مخالفت خود را با برداشتن اجباری روبنده جهت استفاده از هر نوع خدمات دولتی نشان دهند. آنها همچنین این قانون را مانور سیاسی دانستند، که زنان مسلمان روبنده پوش را به حاشیه می راند. در عین حال تصویب آن را به تضعیف حزب حاکم در برابر رقبا نسبت دادند. برخی از رانندگان اتوبوس با بوق زدن از این حرکت اعتراضی پشتیبانی کردند.

در بیست و دوم اکتبر تظاهرکنندگان دیگری در بیرون ایستگاه اسنودان متروی این شهر گردهم آمدند. سپس حدود 70 تن از آنان چهره خود را از جمله با روسری پوشاندند، و وارد این ایستگاه شدند. برخی از آنان باور داشتند که قانون نوین، سیاسی، و قلدری برعلیه کمتر از 100 تن است، که از روبنده استفاده می کنند.

موافقان

انصاف حیدر کوشنده حقوق بشر و همسر رائف بدوی وبلاگ نویس زندانی در زادگاه خود عربستان سعودی، ضمن اشاره به اینکه در کشورش بارها به اجبار روبنده می زد، می افزاید: وقتی روبنده وجود دارد، زن ناپدید می شود. ما به اینجا آمدیم، تا آزاد باشیم. من اینجایم، آزادم، و خودم هستم.

واکنش سیاستمداران

فیلیپ کویلارد نخست وزیر کبک ضمن دفاع همه جانبه از این قانون، گفت که انتظار دارد برخی از افراد آن را به چالش بکشند. وی افزود: ما تنها می گوییم که به دلایل در پیوند با ارتباط، شناسایی هویت و امنیت، خدمات دولتی باید از سوی کسانی ارائه و از جانب افرادی استفاده شوند، که چهره هایشان باز است. ما در یک جامعه آزاد و دمکراتیک زندگی می کنیم. شما با من سخن می گویی، من باید چهره ات را ببینم. شما هم باید چهره مرا ببینید. به همین سادگی!

استفانی والی نیز ضمن تکرار برخی از اظهارات وی، گفت که این قانون در مورد زندگی توأم با هماهنگی با یکدیگر است.

در مقابل دنیس کودره شهردار مونترال با ذکر اینکه قانون مورد اشاره را عملی نمی داند، افزود: معنی این (قانون) چیست؟ رانندگان اتوبوس در نقش پلیس روبنده؟ در کتابخانه ها می خواهیم چه کنیم؟ اگر زنی حجاب دار با کودکانش دارد یخ می زند، بگوییم نه؟ این (قانون) باید لغو شود.

نخست وزیر ترودو خاطرنشان کرد: به چالش کشیدن این (قانون) کار دولت مرکزی نیست…

اقرا خالد نماینده لیبرال مجلس ملی اظهار داشت: فکر می کنم نباید به هیچ کس گفته شود، چگونه لباس بپوشد، یا نپوشد….

اندرو شیر رهبر ملی محافظه کاران پیشرو که حزبش در انتخابات سراسری سال 2015 به سبب موضعش در مورد روبنده پشتیبانی خود در بین کانادایی های جدید را از دست داد، در مورد این قانون سکوت اختیار کرد. اما معاونش لیسا ریت گفت: این مساله نهاد قانونگذاری کبک است. ما بر مسایلی متمرکز می شویم، که متحدمان می کنند. شاید به سبب آنچه در 2015 رخ داد، ما می خواهیم به این طریق تمرکز نماییم.

کتلین وین نخست وزیر انتاریو اظهار داشت: این از آن نوع عملکردهاست، که بین جوامع درون کشور شکاف می اندازند… و زنانی را (که هم اینک نیز به حاشیه رانده شده اند) بیشتر منزوی می کند.

لیسا مک لئود نماینده محافظه کار پیشرو مجلس استان خاطرنشان کرد: این (قانون) در کانادا هیچ جایی ندارد. چه کسی صلیب (به گردن) بیندازد، عمامه (مانند سیک ها) بگذارد، و یا از روبنده استفاده کند، هر گز نباید از خدمات دولتی محروم شود.  

پگی ستلر نماینده حزب دمکرات نویی این مجلس نیز این قانون را عملی بی سابقه در کانادا دانست، و افزود که هیچ ربطی به غیرمذهبی بودن و امنیت جامعه ندارد.  

یاسر نقوی دادستان کل استان گفت: ما به حقوق مردم در مورد ابراز باورهای دینی احترام می گذاریم/ با قانونی که دولت کبک وضع کرده، موافق نیستیم/ هرگز در انتاریو چنین قانونی وضع نخواهیم کرد.

جگمیت سینگ رهبر نوین حزب دمکرات نو در سطح ملی اظهار داشت: مناسب نیست که دولت به مردم، زنان که جای خود دارند، بگوید چه بپوشند، چه نپوشند… این مهم است که وقتی پای حقوق بشر به میان می آید، گزینشی عمل نکنیم.

پیشینه

حجاب به طور کلی و روبنده به ویژه، تنها در کبک جنجال برانگیز نبوده اند. کمااینکه در سطح ملی نیز دست کم از دوازدهم دسامبر 2011 چنین بوده است. یعنی روزی که جیسون کنی وزیر مهاجرت، شهروندی و چندفرهنگی وقت، از منع زدن روبنده در مراسم ادای سوگند شهروندی خبر داد. اما در ششم فوریه 2015 کیت ام باسول قاضی دادگاه کشوری در باره درخواست زانره اسحق، برعلیه منع زدن روبنده در مراسم ادای سوگند شهروندی حکم صادر کرد. روز دوازدهم فوریه استیون هارپر نخست وزیر وقت از ارجاع این حکم به دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

در آن هنگام هم برخی از زنان و نهادهایی مانند سازمان زنان مسلمان کانادا اعتراض داشتند، که طرح مساله روبنده عمدا بزرگ می شود که نتوان به مسایلی جدی پرداخت، که زنان مسلمان با آنها روبرو هستند. همچنین این طرح موضوع را سیاسی قلمداد می کردند. کمااینکه زرقا نواز تهیه کننده مجموعه تلویزیونی بسیار محبوب مسجد کوچک در مرغزار، گفت که بحث روبنده تنها به سبب رأی آوردن در روز 19 اکتبر مطرح شده است. وی منع روبنده را با مدارس اجباری شبانه روزی برای کودکان اقوام نخستین برابر دانست.

Leeza

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *