صفحه اصلی / Tag Archives: مالیات

Tag Archives: مالیات

پیچیدگی سیستم مالیات در کانادا حتی برای کارکنان اداره مربوطه

سیستم مالیات بردرآمد شخصی کانادا پیچیده است. به همین سبب نکات دقیق و ظریف آن اغلب از دیده ها پنهان می مانند. بنابراین شهروندان بیشتر اوقات بر کارکنان اداره مالیات بر درآمد کشور اتکاء دارند، تا در جستجو کردن در این سیستم یاری شان نمایند. اما واقعیت این است که …

ادامه مطلب