آمار کرونا ویروس در انتاریو
Thu July 2, 2020
تایید شده 35,370
در حال تست 13,922
فوت شده 2,680
بستری در بیمارستان 119
بستری در ICU 40
تحت درمان با Ventilator 26
Source: ontario.ca
iranjavan.net هفته نامه ایران جوان