صفحه اصلی / مقالات / مقالات سیاسی (page 3)

مقالات سیاسی

سخت تر کردن کار جاسوسان و مجرمان دنیای مجازی

در این نوشتار نیکول پرلروت گزارشگر نشریه نیویورک تایمز که کارش عمدتا نگارش در پیوند با امنیت فناوری مورد استفاده در دنیای مجازی است، توضیح می دهد که در زندگی شغلی و خصوصی چگونه از این فناوری استفاده می کند، تا کمتر از جاسوسان و مجرمان دنیای مجازی ضربه بخورد. …

ادامه مطلب

افسانه خطرناک جهان اسلام

دو قاضی دادگاه کشوری در  آمریکا اخیرا برعلیه چهارمین تلاش دانلد ترامپ در پیوند با منع ورود شهروندان چندین کشور به خاک ایالات متحده، رأی دادند. این قضات بی تردید در زمره افرادی قرار می گیرند، که درک کرده اند در جهان امروز مسلمانان برغم تفاوت و گوناگونی ملیت و …

ادامه مطلب

چرا باید  کانادایی ها در مورد چین نگران باشند؟

تقریبا تمامی ثروتمندان چینی که دارایی های میلیاردی و یا چندین میلیونی دارند، از اشخاص مهم و کادرهای حزب کمونیست این کشور به شمار می روند. مجلس چین هر پنج سال یک بار تشکیل جلسه می دهد، تا بر پای تصمیمات ارسال شده از سوی کمیته مرکزی 376 عضو حزب …

ادامه مطلب