استخدام


به یک نفر آقا بازنشسته کانادا
جهت نگهداری و نگهبانی ازساختمان
تجاری و مسکونی، آشنا به امور فنی ساختمانی
با محل سکونت نیازمندیم
لطفا ساعت 9 صبح الی 5 بعدازظهر تماس حاصل فرمائید
416-258-7777