استخدام


What a Bagel
• به تعدادی Cashier خانم بصورت فول تایم یا پارت تایم
با تسلط کامل به زبان انگلیسی برای شیفت صبح و عصر
• تعدادی کارگر ساده آقا
نیازمندیم
(آموزش لازم داده خواهد شد)
تماس از ساعت 8 صبح الی 4 بعدازظهر
905-237-7916