استخدام


+ به فردی جهت Detailing (شستشوی داخل اتومبیل و کارهای داخل نمایشگاه)
در منطقه نیومارکت پارت تایم و فول تایم مورد نیاز است
داشتن گواهینامه رانندگی الزامی است
416-832-3200