اجاره


Yonge/Steeles
بچلر مبله با اینترنت، کمتر از یک دقیقه پیاده تا یانگ
طبقه همکف، روشن، آفتاب گیر،
کوتاه مدت/بلند مدت، فقط یک نفر ترجیحا آقا
تماس بعد از ساعت 6 بعدازظهر
416-294-1319