اجاره اتاق


Finch/Dufferin
یک اتاق بسیار تمیز و روشن در طبقه دوم
ورودی کاملا مجزا، آشپزخانه و سرویس مشترک
فقط به یک نفر در چند قدمی ایستگاه اتوبوس
$800(Utilities Included)
416-953-5470