مقالاتمقالات اجتماعی
موضوعات داغ

چگونگی دستیابی به قانون همه خانواده ها برابرند در انتاریو

لیلیا آزاتیان- نشریه اتحادیه حقوقدانان انتاریو

تا پیش از اصلاحات اخیر که به قانون همه خانواده ها مساوی هستند منجر شد، از جمله روش عملی جامعه دگرباشان جنسی (اعم از همجنسگرایان، دو جنسگرایان و…) از تبیین ها و برداشت های قانونی بهتر و پیشرفته تر بود. چرا که قانون استان انتاریو همچنان براساس باور بسیار قدیمی خانواده را ترکیبی از زوج های دگرجنسگرا تلقی می کرد که فرزندانی را بزرگ می نمایند، که از نظر زیست شناسی متعلق به (محصول ازدواج خود اینگونه) زوج هاهستند. اما به موازات ادامه این تغییر در قوانین مربوطه، هنجارهای اجتماعی مانند والد بودن، هویت جنسی و… نیز عوض می شوند. بنابراین تبیین و برداشت سنتی از خانواده هم که مستلزم تنها دو والد در هر خانه است، به تغییر ادامه می دهد.

پیشینه: خط مشی والد بودن در انتاریو

خط مشی والد بودن که براساس قوانین استانی تعیین می شود، به ماده هایی اشاره دارد که ناظر بر روند و شرایط لازم مشروعیت برای تعیین والد بودن قانونی کودکانی می باشد، که از طریق انعقاد نطفه حاصل از کمک گرفتن از دیگران و استفاده از رحم اجاره ای به دنیا می آیند. در قوانین پیشین تبیین و برداشت در مورد خانواده این اجازه را می داد، که  دگرباشان جنسی و خانواده هایشان از این قانون مستثنی باشند. اما این تبیین و برداشت ها زیر نظارت دقیق، و هدف شماری از چالش های قضایی قرار گرفتند. مثلا استدلال شد که برخی از مفاد قانون پیشین، نقض ماده های 7 و 15 منشور آزادی های کانادا هستند…
در ادامه از جمله قاضی ریوارد به این نتیجه رسید، که خط مشی والد بودن انتاریو از نظر جنسیتی و تمایلات جنسی تبعیض آمیزند. تبعیضی که نمی توان، آن را براساس مفاد قانونی توجیه کرد. در نتیجه ماده های مربوطه را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد، تا دولت فرصت واکنش داشته باشد. تعلیقی که از جمله به ارائه درخواست دو خانم همجنسگرا برای داشتن فرزند با کمک شخصی ثالث شد. اما براساس قوانین موجود قاضی نمی توانست، به چنین درخواستی پاسخ مثبت بدهد. بنابراین مجلس استان گامی معنی دار برای تغییر قوانین قدیمی برداشت.

عملکردهای پیشروانه: ده سال بعد

 

 

سرانجام در پاییز 2015 با تلاش های جمعی، لایحه 137 شامل عوض شدن روند والد بودن از طریق ارائه تغییرات بزرگ از جمله امکان کمک گرفتن برای بچه دار شدن، و بودن سه یا چهار والد در یک خانواده واحد، تقدیم مجلس استان گردید، و در دفعه دوم مطرح شدن در این مجلس به تصویب رسید. در ادامه تلاش ها و همکاری شمار زیادی از حقوقدانان، شهود و.. .به گام های عملی مربوطه منجر شد.

قانون همه خانواده ها مساوی هستند: تغییر دهنده روند پیشین

لایحه مربوطه سرانجام برای بار سوم به تصویب رسید، در پنجم دسامبر 2016 مورد توشیح مقام سلطنت قرار گرفت، و در اول ژانویه 2017 حالت اجرایی پیدا کرد. این نخستین بار از سال 1978 به این سو محسوب می شد، که برخی تغییرات و تبصره ها در قوانین والد بودن به وجود می آمد. از جمله این تغییرات می توان به این نکته مهم اشاره کرد، که والد بودن دیگر تنها از طریق قرابت خونی یا به فرزندی پذیرفتن یک کودک تبیین نمی شود.

 

همکاری ثمربخش و لزوم ادامه تلاش ها

فضای سیاسی که اجازه تغییرات مورد اشاره را داد، تنها عامل موثر نبود. بلکه دست اندرکاران تصویب و اجرای قوانین و مقررات نیز، در آن سهم داشتند. به همین سبب هم والد بودن دگرباشان جنسی و بزرگ کردن فرزندان در انتاریو در ده های اخیر به شکلی چشمگیر دستخوش تغییر شدند. بنابراین عقل حکم می کند که تغییرات باید ادامه یابند، تا بازتاب واقعیت های خانواده در سال 2019 باشند. البته تغییرات مورد اشاره با مقاومت از سوی راستگرایان تندرو، و گروه های مذهبی و محافظه کار روبرو شد. بااینهمه انتاریو پس از آلبرتا و بریتیش کلمبیا سومین استان کشور به شمار می رود، که برنامه والد بودن خود را بازنویسی کرد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *