مقالاتمقالات اجتماعی

 چگونه خانه خود را برای زمستان آماده کنیم؟

 

پاییز زمان بسیار خوبی است که به تعمیر خانه و آماده کردن آن برای روزهای سرد فکر کنیم. چرا امسال برای جلوگیری از مشکلاتی که هوای سرد می تواند برای خانه و حیاط ما به وجود بیاورد هوشیارانه تر عمل نکنیم؟ در اینجا به چند نکته اشاره می کنیم که به شما کمک می کند برای زمستان آماده شوید و خانه تان را هم خوشحال کنید.

سیستم گرمایش و تهویه خانه را چک کنید

به گفته کارشناسان، اکثر سیستم  های گرمایش و تهویه بین 12 تا 15 سال عمر میکنند و البته این بستگی مستقیم به طرز نگهداری ما از آنها دارد. پیش از شروع فصل سرد، فیلترها را عوض کنید. از یک کارشناس سیستم  های گرمایشی بخواهید آن را بررسی کند و اطمینان حاصل کند سیستم شما در موقع نیاز به خوبی کار میکند. حتی می توانید یک قرارداد بررسی سالانه ببندید. بهتر است اگر قرار است بفهمید فرنس شما کار نمی کند، در این فصل باشد تا وسط سرمای زمستان. 

چوب  های خارجی خانه را محافظت کنید