اخباراخبار کانادا

پزشکان بیمارستان کودکان تورنتو: برنامه دولت برای بازگشایی مدارس انتاریو ایمن نیست!

 

 

تورنتو- به نقل از بلاگتو: مشاهدات مقدماتی نتایج طرح مطالعاتی School Simulation Study که توسط پژوهشگران بیمارستان کودکان تورنتو (SickKids) انجام شده است، نشان می دهد که برنامه دولت انتاریو برای بازگشایی مدارس دارای اشکال بوده و بخصوص در حفظ فاصله فیزیکی ایمن بین دانش آموزان ناکارآمد می باشد. 

پژوهشگران بیمارستان SickKids در فاصله 19 و 20 آگوست، دستورالعمل بازگشایی مدارس را با شبیه سازی، مورد ارزیابی قرار دادند. 

این شبیه سازی با شرکت بیش از 190 دانش آموز از مقاطع سنی مختلف، 15 آموزگار از مدارس ابتدایی دولتی انتاریو انجام شده و شامل ساعات کلاسی، ناهار، زنگ تفریح و غیره بود. 

هدف این پروژه مطالعاتی، بررسی اثرات فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک، بهداشت دست و اقدامات ایمنی و بهداشتی برای دانش آموزان و معلمان بازگشتی به مدرسه در شرایط پاندمی COVID-19 بود.

 

 

 

در کنار سایر روش های مطالعاتی نوین، پژوهشگران دست و بینی گروه کوچکی از دانش آموزان هر کلاس را با یک مایع بی ضرر که هنگام قرار گرفتن در معرض نور خاص، روشن می شود، آغشته کردند تا با حرکت آن ها در کلاس، انتقال ویروس را شبیه سازی کنند. 

لازم به ذکر است که نتایج رسمی این مطالعه هنوز منتشر نشده و بیمارستان SickKids  تنها مشاهدات مقدماتی و یافته های کلیدی را اعلام کرده است. 

یافته های جدید سبب نگرانی والدین شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که یکی از مهم ترین توصیه های ایمنی، یعنی حفظ فاصله فیزیکی حداقل دو متر با دیگران، در کلاس های با بیش از 15 دانش آموز،  عملا غیرممکن است. مشکل دیگر، ازدحام دانش آموزان در ورودی ها، علیرغم شروع کلاس ها در ساعات مختلف می باشد. 

و اما مشکل سوم، عدم رعایت دقیق مقررات مربوط به ماسک، بخصوص از سوی دانش آموزان مقاطع پایین تر بود. 

پژوهشگران امیدوارند با انتشار نتایج به دست آمده، باب گفتگو و تبادل نظر سازنده تر بین دولت، مسوولین آموزشی و والدین برای ایمن سازی مدارس باز شود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
نیازمندیهای ایران جوان 

Don`t copy text!
بستن

AdBlock را متوقف کنید

سیاست