مقالاتمقالات اجتماعی

پایان زندان انفرادی در کانادا؟ آری یا خیر؟

به گزارش کانورسیشن، از اول دسامبر دیگر زندانی انفرادی در کانادا وجود نخواهد داشت.

 قانون C-83، بند الحاقی به قانون آزادی مشروط، در ماه ژوئن تصویب، و از 30 نوامبر لازم الجرا خواهد شد. طبق این بند، زندان انفرادی را از قوانین انضباطی کانادا حذف خواهد شد. به گفته رلف گودیل، وزیر سابق امنیت عمومی که در انتخابات اخیر کرسی خود را از دست داد، این یعنی یک تغییر اساسی در نحوه رفتار با زندانیانی که برای دیگران یا خودشان خطرآفرین محسوب می شوند. اما برخی کارشناسان معتقدند این فقط یک تغییر نام است و در عمل تفاوت چندانی به وجود نخواهد آمد.

چرا تغییر نام؟

بر اساس این قانون، سلول های انفرادی با سلول های مداخله ای جایگزین خواهند شد که حتی گودیل نیز تایید می کند از نظر ظاهری فرقی با سلول های انفرادی ندارند. اما او تاکید می کند که در این نوع جدید زندان، به زندانیان اجازه داده خواهد شد برای گفتگو با یکدیگر، چهار ساعت را بیرون از سلول خود بگذرانند، همچنین برنامه هایی برای انها پیش بینی شده و از مراقبت های بهداشتی بیشتری بهره مند خواهند شد. 

با این وجود، منتقدان این قانون، با توجه به اینکه هزینه لازم برای اجرای آن توسط اداره بودجه مجلس 58 میلیون دلار تخمین زده شده است، ارزش این تغییرات را زیر سوال برده اند. آیا این تغییرات کوچک آسیب های زندان انفرادی را حذف می کند؟ با گذراندن 20 ساعت از روز در همان محیط انفرادی، چقدر شرایط زندانیان تغییر خواهد کرد؟

 

Don`t copy text!