مقالاتمقالات اجتماعی

واقعیتی زشت به نام گرسنگی حتی در کشور ثروتمندی مانند کانادا

 

شاید با شنیدن کلمه <گرسنگی> تصویر دلخراش کودک آفریقایی که یک لاشخور در انتظار مرگ اش  نشسته در ذهن تان مجسم می شود. اما آیا <گرسنگی > فقط در کشورهای آفریقایی و فقیر جهان وجود دارد؟

وقتی در کانادا از <بانک غذا> یا Food Banks صحبت می شود، تصویری که از مراجعه کنندگان به آن در ذهن تان نقش می بندد، چیست؟ چرا بسیاری از ما به اشتباه تصور می کنیم که در کشورهای پیشرفته و متمول، معضلی به نام <گرسنگی> و سوء تغذیه وجود ندارد؟

<گرسنگی> چهره کریه خود را از دید عموم پنهان می کند.