صفحه اصلی / مقالات / موانع راه اندازی کسب و کار برای نومهاجران

موانع راه اندازی کسب و کار برای نومهاجران

گزارش پژوهش اخیر زیر عنوان “مهاجر کارآفرین: موانع و تسهیلگران برای رشد” که از سوی مؤسسه گوناگونی دانشگاه رایرسون صورت گرفته، نشان می دهد که 73 درصد نومهاجران/ نوکانادایی ها کارآفرینی را گزینه ای مطلوب برای اشتغال می دانند. به همین سبب نیز، جذب این گزینه می شوند. البته امکان دارد دلایل آنها برای چنین اقدامی، با کارآفرینان متولد کانادا تفاوت داشته باشد.  

از دیگر سو بیش از نیمی (54 درصد) از مهاجران شرکت کننده در این پژوهش گفته اند، در کاریابی مشکل داشته اند. 31 درصد نیز خاطرنشان کرده اند در باره پذیرش مدارک و یا اعتبارنامه های تحصیلی پیشین خود، در کانادا با مشکل روبرو شده اند. این مشکلات هر دو گروه را به سمت کارآفرینی سوق داده است. روندی که در بین کارآفرینان متولد کانادا برعکس می باشد. چراکه تنها 37 درصد از آنان گفته اند، در کاریابی مشکل داشته اند. اما بیشتر از مهاجران، از مشاغل خود ناراضی هستند. کمااینکه درصد ناراضیان این دو گروه از هموطنان از کاری که انجام می دهند، به ترتیب 49 و 32 است.

لورا آلبانس وزیر شهروندی و مهاجرت دولت استان انتاریو می گوید: کارآفرینان تازه وارد از طریق افزایش موقعیت های مناسب دادوستد، ایجاد فرصت های شغلی، و کمک به استان از طریق نیروهای ماهر تخصصی، در انتاریو نقش مهمی ایفاء می کنند. بنابراین این پژوهش برای برنامه آگاهی رسانی و طرح های منابع جهت احراز اطمنیان از اینکه همه کارآفرینان انتاریو از بهترین موقعیت های مناسب موجود برای موفقیت برخوردار شوند، حیاتی می باشد.

 

کارآفرینان مهاجری که در پژوهش مورد اشاره شرکت کردند، تحصیلات عالی دارند، بیش از یک سومشان زن هستند، و معمولا اهل منطقه جنوب آسیا، چین، و خاورمیانه، می باشند. بیشتر آنها در طبقه بندی مهاجرتی خانوادگی به کانادا آمده اند، که نشان می دهد جذب کارآفرینان تنها به آن درصد خیلی کمتر افرادی محدود نمی شود، که در طبقه بندی های کارآفرینان (3 درصد) و سرمایه گذاران (6 درصد) به کانادا می آیند.

موانع کارآفرینی

پژوهش مورد اشاره آشکار می کند که موانع کارآفرینی پیش روی نومهاجران مانند همان هایی هستند، که متولدین کانادا با آنها مواجه می باشند. اما به نظر می رسد، گروه نخست مقولاتی مانند قوانین و مقررات مربوطه از جمله موارد در پیوند با مالیات برای راه اندازی کسب و کار را بهتر درک می کنند. برای آنها یافتن اعتبارات مالی و افراد متخصص مربوطه، مانع به شمار می روند. در مقابل احتمال اینکه آن دسته از کارآفرینان متولد کانادا که اعتبارات مالی دریافت می کنند کمک های دولتی بگیرند، بیش از دو برابر همتایان نومهاجرشان (به ترتیب 54 و 23 درصد) است.

برغم برداشت عمومی، شگفت انگیز اینکه زبان و فرهنگ برای بیشتر کارآفرینان مهاجر از دیگر موانع پیش رو نیستند. کمااینکه 33 درصد چنین باوری دارند. اما 40 درصد می گویند، این دو مقوله برایشان منعی به شمار نمی روند.

توصیه های گزارش مورد اشاره

آنچه در پی می آید، برخی از توصیه های نویسندگان آن گزارش هستند.

  • بررسی خط مشی ها جهت احراز اطمینان از عبور از مرحله دانشجویی به موقعیت های مناسب کارآفرینی!
  • احراز اطمینان از اینکه ارائه کنندگان خدمات به کارآفرینان، کارآفرینی را موقعیتی حیاتی تلقی می کنند، و از پشتیبانی ها و خدمات مربوطه آگاهی دارند.
  • گسترش پاسخگویی در قبال گوناگونی در خدمات و برنامه های کارآفرینی با تأمین اعتبار مالی دولتی، شامل توجه به مسائل پیش روی زنان، مهاجران، و سایر گروه های اقلیت!
  • ارائه پشتیبانی های محکم تر و قوی تر جهت افزایش آگاهی در مورد کارآفرینی به مثابه راه و آینده ماجراهای موفقیت آمیز!
  • پشتیبانی از کار شبکه ای، آموزش حرفه ای، و حمایت از کارآفرینان مهاجر از طریق پیوند دادن آنها با سایر کارآفرینان!
  • ارائه بیشتر پشتیبانی های چندفرهنگی!
  • به رسمت شناختن اینکه موقعیت های مناسب کارآفرینی و کسب و کار گوناگونند، و گستره شان فراتر از فناوری است.
  • ارائه خدمات بهتر جهت ادغام (نومهاجران در بازار کار) از جمله ارائه اطلاعات در مورد طیف کامل برنامه های پشتیبانی!
Behnam Marfou

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *