علم و دانش

مشاهده طویل ترین موجود آبزی جهان توسط دانشمندان استرالیایی 

گروهی از دانشمندان استرالیایی گونه ای از لوله داران یا ماشوره داران ( (Siphomophoraevبه طول حداقل 47 متر را در آب های ساحلی استرالیا مشاهده کرده اند. دانشمندان می گویند که طول این جانور تخمینی است. 

به گزارش نیویورک تایمز، در حال حاضر رکورد طویل ترین موجود دریایی به یک عروس دریایی یال شیری یا Lion’s mane jellyfish با 36.5 متر طول، تعلق دارد. این موجود دریایی با نام علمی Cyanea capillata بزرگترین گونه عروس دریایی شناخته شده است. اما در کتاب رکوردهای گینس، یک کرم 55 متری به عنوان رکورددار ثبت شده است.  

لوله داران 175 گونه مختلف دارند. قبل از این دو عدد از آنها با طول 40 و 45 متر مشاهده شد. بد نیست بدانید که نهنگ، بزرگترین جانور زنده در دنیا با 37 متر طول از آنها کوچک تر است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

Don`t copy text!