صفحه اصلی / مقالات / فنلاند آماده استقبال از داعش با دادن کمک های مالی و آپارتمان

فنلاند آماده استقبال از داعش با دادن کمک های مالی و آپارتمان

Behnam Marfou

به نوشته روزنامه ایلتا- سانومات وزیر کشور فنلاند بر این باور است در صورتی که کمک های مالی و آپارتمان در اختیار جهادگرایان داعش قرار داده شود، می توان آنها را در جامعه پیشرفته و نولیبرال این کشور ادغام کرد. کمااینکه این وزیر خواستار همکاری بین نهادهای مربوطه جهت ایجاد سطحی از ادغام از طریق دادن آپارتمان و سایر ضروریات زندگی به جهادگرایانی شده است، که از کرده خود پشیمان می باشند.

وی از جمله گفته: ما اطمینان داریم که جنگجویان داعش (که به زودی در فنلاند زندگی خواهند کرد) قدر کمک هایی (مالی) را که به ایشان می شود، خواهند دانست. همچنین موقعیت مناسب اجتماعی را که به آنان عطا می گردد، بر برخی ویژگی های فرهنگی بعضی از جهادگرایان داعش مانند حملات انتحاری با استفاده از اتومبیل ها و وانت ها، ترجیح خواهند داد.

اما اینکه به داعشی های فراری زودتر از سایرین کمک، و یا به آنها امتیازات بیشتری داده شود، آن هم در حالی که شهروندان معمولی مدت های مدیدی برای دریافت واحدهای مسکونی یا تامین اعتبار مالی از سوی دولت معطل شوند، از دیدگاه اخلاقی مشکل ساز خواهد بود. زیرا می توان چنین اقدامی را به تشویق رفتارهای تروریستانه تعبیر کرد. البته براساس گفته مقامات وزارتخانه مورد اشاره، مددکاران اجتماعی باید در عمل این مشکل را حل کنند.

در مقابل شهرداری وانتا در پاسخ به وزیر کشور خاطرنشان کرده سیستم کنونی کمک های اجتماعی فاقد مقررات ناظر بر خدمات ویژه به کسانی است، که از درگیری های نظامی بازگشته اند. بنابراین متضمن این مخاطره است که گروه های خاصی از  مردم بتوانند، بدون کمک های اجتماعی لازم زندگی کنند. مگر اینکه از کمک های ویژه کاسته شود.

آنا کنتل- فورسبوم رئیس اداره خدمات خانواده شهرداری وانتا به خبرنگار ایلتا- سانومات گفته: به باور من اگر بازادغام در جامعه یکی از بهترین کارکردها برعلیه تندروی تلقی شود، پس دادن آپارتمان و یا آموزش کاری اهمیت فوق العاده ای دارند. البته باید سایر پشتیبانی ها نیز، ارائه شوند. زیرا مثلا دادن آپارتمان به تنهایی نمی تواند، چیزی را حل کند. بنابراین سایر مسایل و عوامل حیاتی و مهم هم، باید در نظر گرفته شوند.

البته اینگونه توصیه ها از پیشتر نیز، مورد توجه بوده اند. کمااینکه شهرداری وانتا در مورد مسایل اجتماعی و خدمات بهداشت روانی به چندین فرد بازگشته از مناطق جنگی، خدمات مشاوره ای ارائه داده است.

همزمان وزارت امور اجتماعی و بهداشتی-درمانی فنلاند از پیشنهاد وزارت کشور استقبال کرده، و اظهار داشته که خانواده های این بازگشتگان و به ویژه آن هایی که خشونت را مشاهده و یا تجربه کرده اند، نیاز به کمک فوری دارند.

به گفته تارجا منکینن مدیر توسعه وزارت کشور نخستین فوریت این است، که معلوم شود آیا فراری ها در جنایات دست داشته اند، یا نداشته اند؟ البته در عین حال خاطرنشان کرده که آن ها هم می توانند، در برخی از مراحل واجد شرایط دریافت شکل های گوناگون کمک باشند.

در مجموع تقریبا 80 نفر فنلاند را ترک کرده، و به سازمان های مختلف تروریستی پیوسته اند. البته امکان دارد، شمار اینگونه افراد بیشتر باشد. چراکه اینگونه نیست، که هویت همه آنها به درستی تعیین شده باشد. کمااینکه پکا هیلتونن نماینده ویژه پلیس فنلاند در امور مبارزه با تروریسم، پیشتر گفته بود که چندین جهادگر فنلاندی در داعش به سمت های بالا منصوب شده اند، بدون اینکه نام آنها فاش شود.

در هفته نخست سپتامبر روزنامه هلسینگین سانومات به نقل از پیوی نرگ دبیرکل دائمی وزارت کشور نوشت، که رانده شدگان از جامعه فنلاند بزرگترین تهدید امنیتی را تشکیل داده اند. همچنین در مورد گسترش و نشر تبلیغات اسلامگرایان تندرو در بین مردم فنلاند ابراز نگرانی نمود. کمااینکه اظهار داشت: تبلیغاتی که در حال حاضر رانده شدگان و حتی پناهجویان را هدف قرار داده اند، به شکلی ترسناک تاثیرگذار می باشند.   

در حال حاضر امکان دارد افرادی که در فعالیت های تندروانه دخیل بوده اند، در صورت بری جستن از خشونت های مربوطه، از پروژه سازمان موسوم به خروج کمک دریافت کنند. پروژه ای که اتحادیه ماشین های خودکار خرید کالا، با کمک وزارت کشور تامین مالی آن را به عهده دارد.   


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *