مقالاتمقالات اقتصادی

فشار روانی فراوان بدهی ها برغم اقتصاد قوی

نتایج دهمین نظرسنجی اتحادیه حقوق بگیران کانادا که در سال جاری صورت گرفته، در هفته گذشته اعلام گردید. در نوشتار پیش رو این نتایج با میزان متوسط همگنان سه سال پیاپی اخیر خود مقایسه شده اند.
نتایجی که در وهله نخست نشان می دهند رشد اقتصادی 2.9 درصدی فصل دوم 2018 کمک کرده که در مقایسه با آن سال ها، خانواده های کانادایی در قبال برخی از چالش های اقتصادی شان احساس راحتی بیشتری کنند. اما میزان این راحتی گسترده نیست. کمااینکه در صورتی که کسی به این فکر بیفتد که اگر رشد اقتصادی کنونی پایان یابد و رکود بعدی آغاز شود چه رخ می دهد، می ترسد. چون در چنین حالتی ناچار می شود درآمدش را صرف دادن بدهی، و نه سایر مصارف، کند. به همین سبب تنها 35 درصد از 5 هزار و 74 حقوق بگیر شرکت کننده در نظرسنجی گفتند، که تمامی درآمد و یا حتی میزانی بیش از حقوق خود را خرج می کنند. حال آن که میزان متوسط این گونه افراد در سه سال پیاپی اخیر 40 درصد بوده است. در مقابل تعداد کمتری از آنها بر این باورند که در صورت رویارویی با یک هزینه غیرمنتظره، از دیدگاه مالی آسیب فراوان می بینند. کمااینکه درصد اینگونه افراد در نظرسنجی مورد اشاره 44 بود، که در مقایسه با 48 درصد متوسط سه سال مذکور کاهش نشان می دهد. همچنین درصد کسانی که فکر می کنند نمی توانند در صورت رخ دادن وضعیتی اضطراری در یک ماه 2 هزار دلار بیشتر خرج کنند، از 25 به 20 تنزل یافت.

از دیگر سو نومیدی شرکت کنندگان در نظرسنجی زمانی خود را نشان می دهد، که پای قرض به میان می آید. البته از آنجا که براساس اعداد و ارقام منتشره از سوی اداره آمار کانادا رشد اقتصادی سبب شد دستمزدها به طور متوسط ساعتی 3.2 درصد افزایش یابند و نرخ تورم اخیرا بین 2 تا 3 درصد بوده، وضعیت موجود برای کمک به پرداخت دیون کافی است. بااینهمه به نظر می رسد احتمالا به سبب افزایش بهره وام، مردم در مورد بدهی های خود احساس بدتری دارند. کمااینکه 40 درصد شرکت کنندگان مورد اشاره گفتند، که به خاطر مقروض بودن احساس نگرانی شدید می کنند. حال آن که میزان متوسط سه سال مذکور 35 درصد می باشد. بیش از یک سوم آنها هم خاطرنشان نمودند، که در سال گذشته بدهی هایشان افزایش داشت. در حالی که میزان پیشین 31 درصد بود.

43 درصد شرکت کنندگان در پاسخ به اینکه فکر می کنند چقدر طول می کشد بدهی های خویش را بپردازند، به یک دهه اشاره نمودند. این میزان برای سال های 2017 و 2018 به ترتیب 42 و 36 درصد بود. در عین حال 12 درصد آنها باور دارند، که هرگز از زیر بار قرض رها نخواهند شد.
بنابراین نتایج مورد اشاره از جمله نشان می دهند که ما کانادایی ها از نزدیک مراقب هستیم، تا ببینیم میزان بدهی بالای مان تا چه اندازه بر پس اندازهای بازنشستگی مان اثر خواهند داشت. زیرا از یک سو شرکت کنندگان گفتند، در نظر دارند به طور متوسط در 61 سالگی بازنشسته شوند. اما از دیگر سو 72 درصد کل آنها و 47 درصد افراد از 50 سال به بالای شان اعتراف کردند، که تنها یک چهارم و یا کمتر از میزان پول مورد نیاز برای دوران بازنشستگی شان را پس انداز نموده اند.


و اما بخش کاملا مثبت اینکه 39 درصد از شرکت کنندگان بر این باورند، که اقتصاد محلی رو به بهتر شدن دارد. میزان متوسط چنین افرادی در سه سال پیاپی مذکور 36 درصد بوده است.
چه باید کرد؟

آیا مایلید، برای دوران بازنشستگی پولی به دست بیاورید؟، بدهی هایتان را بپردازید؟، و قسط های ماهانه آنها را در حساب های معاف از مالیات و یا ویژه بازنشستگی پس انداز کنید؟ در صورتی که پاسخ تان به این پرسش ها مثبت است (که حتما هم هست)، اتحادیه مورد اشاره برایتان پیشنهاد خوبی دارد. اینکه روش موسوم به فوریت دادن به پرداخت به خویش را در پیش بگیرید. یعنی بخشی از هر چک حقوق تان را به کاهش بدهی و پس اندازهای درازمدت اختصاص دهید. زیرا چنین اقدامی فزون بر منافع مادی، سبب آرامش خاطر در مورد پرداخت دیون هم می شود. مساله ای که به نوبه خود به سلامت روانی کمک می کند. به گفته دن آریلی کارشناس رفتار درست اقتصادی، بسیاری از مردم از این دستورالعمل ساده غفلت می کنند. کمااینکه نظرسنجی های گوناگون در سال های اخیر نشان می دهند، که مردم به سبب مقروض بودن زیر فشار روانی فراوانی قرار دارند. حال اگر فرض کنیم روند رشد اقتصادی کنونی کاهش یابد و یا از بین برود، طبیعتا بر این فشارها افزوده خواهد شد. بنابراین توصیه این کارشناس این است که با عمل به روش مورد اشاره بدهی ها را کاهش داد، از فشارهای روانی کم کرد، و بر میزان پس اندازهای دوران بازنشستگی افزود. این توصیه می تواند مشوقی باشد که در حال حاضر که اوضاع اقتصادی خوب است، به روش مورد اشاره عمل کنیم.

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *