صفحه اصلی / مقالات / فاشیسم فلسفه سیاسی چپگرایان، و نه راستگرایان، است

فاشیسم فلسفه سیاسی چپگرایان، و نه راستگرایان، است

به قلم یکی از اعضای هیئت نویسندگان نشریه دیبیت پست

من در تلاش بوده ام، که برای فاشیسم مترادفی بامعنی و واقعی ارائه دهم. شاید باورکردنی نباشد، اما روشن ترین این مفاهیم در فرهنگ های لغت/ دیکشنری های اربن و وبستر به چشم می خورند. در فرهنگ لغت اربن فاشیسم بگونه ای تبیین و تعریف شده، که در ادامه خواهد آمد:

تنها تبیین و تعریف از سوی بنیتو موسولینی بنیانگذار فاشیسم ارائه گشته، که در آن سه فلسفه بنیادین فاشیسم را خلاصه کرده است.

1- همه چیز در دولت:

دولت مافوق می باشد/ کل کشور در درونش قرار می گیرد/ و هر چه در آن است، باید از هیئت حاکمه فرمانبرداری کند، که اغلب مستبد/ دیکتاتور می باشد.

2- برون از دولت هیچ چیزی وجود ندارد:

کشور باید رشد کند. هدف ضمنی هر ملت فاشیستی حکومت بر جهان و همچنین این مساله است، که هر انسانی باید در برابر دولت تسلیم باشد.

3- هیچ چیز (نباید) برعلیه دولت (باشد):

هیچ گونه پرسشی از دولت تحمل نمی شود. اگر کسی چیزها را آنگونه که ما می بینیم نمی بیند، دیدگاه خودش غلط است. اگر کسی با دولت موافق نیست، اجازه زندگی و فاسد کردن بقیه شهروندان خوب را ندارد.

استفاده از نظامی گری تنها به منظور به دست آوردن یکی از سه هدف مورد اشاره، و عمدتا نگه داشتن مردم و بقیه جهان در راستای این اهداف بود. کشورهای فاشیست به هماهنگی و نبود ستیزه داخلی، شناخته می شوند. زیرا در آنها احزاب مخالف و یا انتخابات وجود ندارند.

Leeza

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *