صفحه اصلی / مقالات / شش باور زهرآلود نابودکننده دستاوردها

شش باور زهرآلود نابودکننده دستاوردها

 

به قلم: دکتر تراویس بردبری

اشتباه کردن اشکالی ندارد. بلکه آنچه از اهمیت برخوردار می باشد، چیزی است که انسان پس از ارتکاب به اشتباه به خود می گوید. به عبارت دیگر افکاری که در این هنگام در سر انسان به وجود می آیند، یا می توانند سبب افزایش منفی بافی وی گردند، و یا به او کمک کنند عواقب این اشتباه را پشت سر بگذارد.

در اینگونه مواقع افکار منفی، غیرواقعگرایانه، غیرضروری و به خودی خود سبب شکست می شوند. زیرا روحیه  انسان را به اندازه ای تضعیف می کنند، که بازگشت به حالت پیشین مشکل می گردد. کمااینکه هنری فورد با توجه به همین واقعیت گفته: هم کسی که باور می کند می تواند، و هم کسی که باور می کند نمی تواند، هر دو راست می گویند.

از دیگر سو واکاوی های روانی نشان داده اند کسانی که در مورد احساسات خود هشیارند و عاقلانه دست به اقدامات عملی می زنند، عمکردشان 90 درصد از دیگران موفقیت آمیزتر می باشد. درآمد سالانه شان هم در مقایسه با دیگران، به طور متوسط 28 هزار دلار بیشتر است. همچنین بیشتر ارتقای شغلی می گیرند.

ما دریافته ایم که زمانی که پای اینگونه افکار به میان می آید، شش باور زهرآلود وجود دارند، که افراد را بیش از سایرین عقب نگه می دارند. پس بهتر دیدیم آنها را معرفی کنیم، که خوانندگان بتوانند با فکر بازتر با این باورها روبرو شوند، تا این شش مورد نتوانند دستاوردهای واقعی و بالقوه شان را نابود کنند.

باور زهرآلود شماره 1: کمال=موفقیت

ما انسان ها به سبب طبیعت خود از خطا مصون نیستیم. پس زمانی که کمال هدف کسی باشد، همواره با احساس ناخوشایند شکست به سر می برد. همچنین به جای لذت بردن از دستاوردهای خویش، وقتش را صرف این می کند که در اندوه آنچه نتوانسته کسب نماید، بنشیند.

باور زهرآلود شماره 2: سرنوشت از پیش رقم خورده است

بسیاری از مردم تسلیم این دیدگاه به شدت غیرمنطقی می شوند، که موفقیت و یا شکست شان از پیش تعیین شده است. اما نباید تسلیم چنین دیدگاه نادرستی شد. زیرا سرنوشت هر کس را خودش رقم می زند. بنابراین نسبت دادن چندین موفقیت یا شکست به نیروهای فرای توانایی خود، سبب بی عملی می شود. البته زندگی پر از فراز و نشیب می باشد. اما این چگونگی رویارویی با مشکلات است ، که در نهایت سبب موفقیت یا شکست می شود.

باور زهرآلود شماره 3: همواره کاری را انجام دادن، و یا هرگز انجام ندادن

در زندگی هیچ چیزی وجود ندارد، که همواره آن را انجام داد، یا هرگز انجام نداد. در واقع امکان دارد کاری را بسیار زیاد انجام داد، و یا به اندازه کافی انجام نداد. اما خویشتن را در چهارچوب همواره و یا هرگز محبوس کردن، نوعی خودآزاری روحی است. زیرا سبب می شود انسان باور کند، بر خودش تسلط ندارد، و هرگز عوض نخواهد شد. بنابراین بهتر است، از ایجاد چنین چهارچوب نادرستی اجتناب شود.

باور زهرآلود شماره 4: موفقیت در هنگام مورد تایید دیگران بودن

صرفنظر از اینکه دیگران در هر برهه ای در مورد انسان چه دیدگاهی داشته باشند، یک حقیقت همیشه ثابت است. اینکه انسان هرگز آن اندازه که دیگران می گویند، خوب یا بد نیست. بنابراین تعیین عملکرد و واکنش خود بر اساس برداشت دیگران، کاری غیرممکن می باشد. البته می توان به نقطه نظرات آنان گوش داد، و تنها حرف های منطقی شان را پذیرفت. در چنین صورتی اینکه دیگران درباره انسان چگونه فکر می کنند، دیگر برایش مهم نخواهد بود. پس باید از درون به این باور رسید، که خود انسان مهم ترین فرد برای خویشتن است.

باور زهرآلود شماره 5: گذشته=آینده

تکرار شکست بر اعتماد به نفس اثر منفی باقی می گذارد. همچنین این باور را که می توان در آینده دستاوردهای بهتری داشت، از بین می برد. این در حالی است که در اکثر اوقات انسان از آن رو شکست می خورد، که به جای اینکه به دستاوردهایی قانع باشد که به سادگی کسب می شوند، خطرپذیری می کند و در پی اهداف والاتر می رود. بنابراین همواره باید در نظر داشت که موفقیت در نیرویی نهفته است، که در انسان واقع بین در پی رویارویی با شکست به وجود می آید. به عبارت دیگر به دست آوردن هر چیز ارزشمندی، مستلزم مقداری خطرپذیری می باشد. بنابراین نباید اجازه داد شکست ها انسان را از این باور درست تهی کنند، که باید به توانایی های خود جهت در آغوش کشیدن شاهد موفقیت ایمان داشته باشد.

باور زهرآلود شماره 6: احساسات=واقعیت

برای کسب دستاوردهای موفقیت آمیز، جدا کردن حقایق از تصورات و اوهام ضرورت دارد. زیرا در صورت عدم اقدام به این جداسازی، احساسات همچنان به زاویه دار کردن حس واقع گرایی ادامه می دهند. ادامه ای که به نوبه خود سبب آسیب پذیر شدن می گردد، و انسان را به سوی افکار منفی بافانه سوق می دهد. افکاری که امکان دارد، او را از کسب توانایی های بالقوه خود دور کنند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *