اخباراخبار جهان

ثروت بیست و شش فرد ثروتمند جهان معادل  دارایی حدود چهار میلیارد انسان

به گزارش سازمان خیریه Oxfam، مجموع دارایی 26 زن و مرد تریلیاردر، معادل کل ثروت 3.8 میلیارد انسان می باشد. مجموع دارایی ثروتمندترین انسان های جهان 1.1 تریلیارد پوند برآورد شده است. ده میلیاردر برتر جهان به ترتیب عبارتند از:

جف بزوس – 55 ساله – بنیانگذار و مدیر Amazon – ثروت: 86.8 میلیارد پوند

بیل گیتس – 63 ساله – بنیانگذار Microsoft – ثروت: 69.8 میلیارد پوند

وارن بوفت – 88 ساله – مدیر شرکت Berkshire Hathaway Holding – ثروت: 65.1 میلیارد پوند

برنارد آرنولت – 69 ساله – مالک Louis Vuitton and Moet – ثروت: 55.8 میلیارد پوند