مقالاتمقالات اجتماعی

تفاوت های مرد دلپذیر با مرد مناسب

برگرفته شده از نشریه آگاهی روشنفکرانه
تفاوت مرد دلپذیر با مرد مناسب چیست؟

مرد دلپذیر برای خودداری از پیامدهای گفتن حقیقت تلخ، دروغی شیرین می گوید. اما مرد مناسب حرف راست را می زند. حتی اگر این حرف درونمایه ناخوشایندی داشته باشد. زیرا راستگویی بخشی از تمامیتش است.
مرد دلپذیر کارهای دلپذیر می کند، زیرا انتظارات ناگفته ای دارد. مثلا خانمی را به گردش و بیرون می برد، تا در قبالش چیزی به دست بیاورد. اما مرد مناسب کارهایش را بدون چشمداشت انجام می دهد. زیرا براساس ارزش هایی عمل می کند، که برایش اهمیت دارند. بنابراین اگر در قبال عملکردش چیزی هم کسب کند، تنها یک پاداش خواهد بود.
مرد دلپذیر نگران حسن شهرت خود است. اما ویژگی های مرد مناسب تنها دلنگرانی هایش هستند. زیرا مرد دلپذیر از پذیرفته نشدن می ترسد. بنابراین در پی تایید دیگران است. اما مرد مناسب خودمؤید می باشد. در نتیجه ارزش خویش را به چیزی پیوند نمی دهد، چه پذیرفته بشود، یا نشود.
مرد دلپذیر نیت های خود را مخفی می کند، و غیرشفاف است. اما مرد مناسب درباره نیت هایش عملکرد کاملا شفافی دارد. اهدافش هم آشکارند. بنابراین جایی برای ابهام باقی نمی ماند.
مرد دلپذیر مرزهای شل و ول دارد. همچنین برای اینکه دلپذیر به نظر برسد، عقبگرد هم می کند. اما مرزهای مرد مناسب شفافند. به همین سبب احترام اطرافیان را به خود جلب می کند.
مرد دلپذیر زن و عشق کنونی زندگی اش را مرکز دنیای خود می کند. اما مرد مناسب به چنین زنی توجه مناسب نشان می دهد. بدون اینکه غیرقابل تحمل شود، و یا بر زندگی این زن سلطه پیدا کند.
مرد دلپذیر در مواقع گوناگون به خاطر ناکامی هایش دیگران و یا سرنوشت را مقصر جلوه می دهد. اما مرد مناسب نقش خود در ناکامی هایش را می پذیرد، و مسئولیت عملکردش را به عهده می گیرد.
مرد دلپذیر اغلب وعده های دور و دراز می دهد، تا در برابر دخترها خوب به نظر برسد. اما مرد مناسب تنها وعده هایی می دهد، که بتواند به آنها عمل کند.
مرد دلپذیر معمولا می خواهد نقش شوالیه هایی را بازی کند، که لباس رزم به تن دارند. اما به محض آشکار شدن واقعیت، چهره واقعی خودش هم آشکار می گردد. اما مرد مناسب می داند، کارش نجات دادن کسی نیست. بنابراین در مواقع نیاز تنها در محل حضور می یابد، و از طرف مقابل پشتیبانی می کند.
مرد دلپذیر هر چیز و هر کسی را که دیگر برای خودش سودمند نباشد، رها می کند. اما مرد مناسب به کرامت ذاتی دیگران احترام می گذارد. همچنین با آنها خوش رفتاری می کند. حتی اگر این افراد دیگر در زندگی خودش نقشی نداشته باشند.
مرد دلپذیر توانایی های رهبری ندارد. بنابراین زمانی که دیگران زندگی اش را هدایت می کنند، خرسند می شود. اما مرد مناسب هدایت زندگی خویش را کاملا به عهده می گیرد. همچنین بر سرنوشت سلطه دارد.
مرد دلپذیر دست به هر کاری می زند، تا احساسات دیگران جریحه دار نشود. اما مرد مناسب تشخیص می دهد، که ممکن است گاهی حتی مهربانانه ترین چیزها آزاردهنده باشند. ولی در نهایت مفید خواهند بود.
مرد دلپذیر معمولا حرف هایی می زند، که دیگران دوست دارند بشنوند. اما مرد مناسب چیزهایی می گوید، که دیگران باید بشنوند.
مرد دلپذیر عادت ندارد، برای اشتباهات خود پوزش بخواهد. زیرا فکر می کند، این کار سبب تضعیفش می شود. اما مرد مناسب در مواقع لازم به سرعت پوزش می طلبد، و در صدد جبران اشتباه خود برمی آید.
مرد دلپذیر درخدمت خود و خواسته های خویش است. اما مرد مناسب به بشریت خدمت می کند.
مرد دلپذیر در مورد ظاهر خویش و آداب معاشرت دلنگرانی دارد. اما تنها دلنگرانی های مرد مناسب ویژگی ها و اخلاقیات هستند.
مرد دلپذیر راه آسان را برمی گزیند. اما مرد مناسب به پیشرفت متعهد است. بنابراین اقدامات لازم برای بهتر شدن را انجام می دهد. زیرا می داند اگر میانبرها را انتخاب کند، در زندگی، روابط عاطفی، و حتی کار و بار، به سرمنزل مقصود نمی رسد. اما وقتی به آن رسید بدون اینکه کار دیگری انجام دهد، از مزایای مربوطه بهره مند می شود. دراین هنگام مرد دلپذیر با حسادت به او می نگرد.
نتیجه اینکه باید قدر همه مردان مناسب را دانست. دنیا نیز، به شمار بیشتری از آنها نیاز دارد. اگر هم در اطراف مان مرد مناسبی هست، باید او را در کنار خود نگه داریم.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Don`t copy text!
بستن

ایران جوان را در اینستاگرام دنبال کنید.

 

  • 5
  • 0
  • 7
  • 0
  • 21
  • 0
  • 9
  • 0