مقالاتمقالات اجتماعی
موضوعات داغ

تشکیل دادگاه جهت بررسی توافق وزارت مهاجرت استان کبک با شکات خود

برگرفته شده از خبرنامه وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی دولت مرکزی

روز نوزدهم ماه جاری به عنوان وقت برگزاری دادگاه استماع گزارش و صحه گذاشتن/ نگذاشتن بر توافق حل و فصل اختلافات بین وزارت مهاجرت استان کبک با شکات خود تعیین شده است. موضوع مطروحه در این دادگاه که در مونترال تشکیل خواهد شد، به جبران خسارت نامزدهای برنامه موسوم به کارکنان ماهر کبک پیوند دارد، که هزینه مربوط به درخواست گواهینامه گزینش جهت مهاجرت به این استان را پرداخته بودند. اما با تغییراتی که در روزهای اول آگست 2013 و هشتم مارس 2017 در شرایط لازم به وجود آمدند، دیگر واجد شرایط مهاجرت به کبک نبودند.

روز یازدهم آوریل سال جاری تارنمای وزارتخانه مورد اشاره در یادداشتی از جمله آورد، که در شکایت مربوطه عنوان شده که این وزارتخانه و دولت استان کبک از طریق نپذیرفتن پیشنهاد پس دادن هزینه مربوط به درخواست مورد اشاره به شکلی غیرمنصفانه پولدار، و به صورتی ناپسند مرتکب اشتباه شده است.

دیوانعالی کبک در فوریه 2018 قانونا طرح چنین شکایتی را مجاز دانست. درنتیجه نمایندگان قانونی شکات و وکلای وزارتخانه مورد اشاره در نشستی خارج از دادگاه درباره بازگرداندن تا 50 درصد هزینه مذکور به توافق رسیدند. درنهایت اینکه همانگونه که آمد دادگاهی در نوزدهم ماه جاری برای استماع گزارش و تعیین اینکه از جمله آیا این توافق منصفانه، منطقی، و دارای بهترین منافع برای گروه های مختلف مربوطه است، تشکیل جلسه خواهد داد.

گروه های واجد شرایط کدامند؟

 

 

گروه 1: افرادی که درخواست مورد اشاره را بین اول فوریه 2012 تا سی و یکم ماه مه 2013 ارائه کرده اند. همچنین درخواست شان حاوی فرم های مهاجرتA-1520-AA  یا A-1520-AF است، که نشان می دهد روند رسیدگی به این درخواست براساس قوانین مربوطه در زمان ارسال صورت خواهد گرفت. اما بعدا با قانونی که در اول آگست 2013 به مرحله اجرا درآمد، درخواست شان رد شد.

گروه 2: افرادی که درخواست مذکور را پیش از اول فوریه 2012 یا بین اول ژوئن تا هفتم ژوئیه 2013 ارائه کرده اند. اما بعدا با برخی از مفاد قانونی که در اول آگست 2013 به مرحله اجرا درآمد، درخواست آنان مورد قبول واقع نشد.

گروه 3: افرادی که درخواست مورد اشاره را بین هشتم ژوئیه 2013 تا هشتم مارس 2017 ارائه کرده اند. اما بعدا با قانونی که دقیقا از همین تاریخ/ هشتم مارس 2017 به مرحله اجرا درآمد، درخواست شان رد شد.

چگونگی اجرا

براساس مفاد موجود در متن توافق حل و فصل اختلافات، جبران بخشی از خسارات مورد اشاره به شرح زیر صورت خواهد گرفت:

گروه 1: 50 درصد از کل مبلغ پرداختی برای ارائه درخواست

گروه 2: 25 درصد از کل مبلغ پرداختی برای ارائه درخواست

گروه 3: 25 درصد از کل مبلغ پرداختی برای ارائه درخواست

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Don`t copy text!