علم و دانش

بحران اقلیمی؛ قطب شمال تابستان دو هزار و پنجاه عاری از یخ خواهد شد! 

پژوهشگران با یک پیش بینی نگران کننده اعلام کردند که اقیانوس منجمد شمالی تا قبل از سال 2050 در فصل تابستان عاری از یخ خواهد شد. 

با ادامه گرمایش زمین و افزایش 2 درجه سانتیگرادی میانگین دمای قطب، یخ های قطبی به سرعت در حال آب شدن می باشند. 

در گزارش جدید تحقیقاتی 21 انستیتو و مرکز پژوهشی بین المللی که با استفاده از 40 الگو یا مدل اقلیمی تنظیم و در نشریه Geophysical Research Letters منتشر شده است، در مورد تابستان های قطبی عاری از یخبندان هشدار داده شده است. 

هم اکنون قطب شمال در تمام طول سال پوشیده از یخ می باشد. هر تابستان از میزان یخ ها کاسته شده و در زمستان مجددا به آن افزوده می شود. ادامه روند کنونی و عدم کنترل گرمایش زمین، سبب آب شدن دائمی یخ های قطبی خواهد شد. این رویداد می تواند اکوسیستم قطب را مختل کند.

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

Don`t copy text!